Gửi bởi: Lisa Ngày: 27/07/2017 01:05:pm

Lượt xem: 333

Thép mạ Hồng Kông không bị áp thuế chống bán phá giá khi vào Việt Nam

Bộ Công Thương đã chính thức có quyết định loại bỏ Hồng Kông ra khỏi các nước/vùng lãnh thổ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam.

Liên quan đến việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam (mã vụ việc AD02), Bộ Công Thương đã ban hành 2 quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá gồm: Quyết định số 3584/QĐ-BCT ngày 1/9/2016 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời và Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30/3/2017 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc. Sau khi rà soát phạm vi áp dụng biện pháp chống bán phá giá của vụ việc AD02, ngày 20/7/2017 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2754/QĐ-BCT về việc sửa đổi 2 quyết định trên.

Theo Quyết định số 2754, Việt Nam sẽ loại bỏ Hồng Kông ra khỏi các nước/vùng lãnh thổ áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam.

Đối với các lô hàng thép mạ có xuất xứ từ Hồng Kông đã được nhập khẩu vào Việt Nam và đã nộp thuế chống bán phá giá theo các Quyết định số 3584 và Quyết định số 1105 sẽ được hoàn trả số tiền thuế chống bán phá giá đã nộp.

Trước đó, biện pháp chống bán phá giá được Việt Nam áp dụng tại Quyết định số 1105/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) và Hàn Quốc.

Mức thuế chống bán phá giá dành cho các công ty liên quan từ 3,17 - 38,34% sau khi Bộ Công Thương kết luận điều tra có hiện tượng bán phá giá sản phẩm này tại Việt Nam khiến ngành sản xuất trong nước chịu thiệt hại ở mức đáng kể.

Thu Hà