Gửi bởi: Bích Nhi Ngày: 23/02/2017 10:20:am

Lượt xem: 403

Sáng kiến cột ERS: Xóa bỏ hạn chế của cột bê tông ly tâm

Sáng kiến “Chế tạo và sử dụng cột thép di động phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện 110 kV” (sáng kiến cột ERS) của Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc (NGC) đã xóa bỏ các hạn chế của cột bê tông ly tâm mà vẫn bảo đảm cung cấp điện ổn định cho các phụ tải khi tiến hành thi công sửa chữa lưới điện.